Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Obrazek Obrazek

Obrazek        Obrazek

Obrazek

 

 

Český svaz žen v Razové fungoval do roku 1991 v tomto roce byla činnost přerušena z důvodu nemoci předsedkyně paní J.Marušíkové.

Opětovně byla činnost zahájena v roce 2003. První členská schůze se konala 1. 2. 2003 a novou předsedkyní byla zvolena paní J. Šujanová.

Hlavním úkolem ČSŽ bylo obnovit tradice a činnosti pro děti. Do ČSŽ se přihlásilo více jak 50 členek.

 V současnosti máme 65 členek a pořádáme akce jako jsou karnevaly, čarodějnice, dětské dny, různé výlety, plesy, zábavy a pod.

   Obrazek          Obrazek

 

 

 Historie ČSŽ v Razové - napsala Anastazie Vlachynská

     Organizace Českého svazu žen má v naší obci dlouholetou tradici, dnešní členky jsou dcery, snachy a vnučky žen, které začaly pracovat už v 60. letech minulého století.

     Náplní naší práce bylo zvelebování naší obce, staraly jsme se o parčík a veřejná prostranství. Peníze pro činnost organizace jsme si musely vydělat. Pomáhaly jsme v zemědělství - sbíraly na poli kamení, pomáhaly při sklizni brambor, na nočních směnách sušily a pytlovaly obilí. Za vydělané penízky jsme mohly koupit dárečky dětem a zabezpečit různé kulturní akce (Pomlázkové zábavy, maškarní plesy, saňkařské odpoledne apod.)

      Pořádaly jsme kurzy vaření, pečení a vytváření výrobků studené kuchyně také kosmetické kurzy, kurzy šití, vyšívání i pletení. Nezapomínaly jsme ani na kulturu, jezdily jsme do Bruntálu do divadla, poznávaly krásy okresu i naší země. Se Svazem zahrádkářu jsme připravovaly výstavy z výpěstků na našich zahradkách i z výrobků našich žen.

     Vždycky jsme byly tam, kde bylo zapotřebí šikovné ruce přiložit k dílu. Naše organizace nezanikla a na naší činnost navázala generace mladých žen.